Obóz Sekcji Botanicznej Koła Leśników UP w Poznaniu w Beskidzie Wyspowym

Obóz Sekcji Botanicznej Koła Leśników UP w Poznaniu w Beskidzie Wyspowym

Wrzesień 06, 2016 - 19:26

Od 2 do 5 sierpnia 2016 roku członkowie Sekcji Botanicznej Koła Leśników przebywali w Nowym Rybiu (k. Limanowej), gdzie znaleźli doskonałe warunki do poszerzenia swojej wiedzy o gatunkach roślin łąkowych. Tematem przewodnim wakacyjnego wyjazdu były „Programy rolnośrodowiskowe, czyli co botanik powinien wiedzieć o łąkach”.

Podstawowym celem obozu było zapoznanie się z metodyką kwalifikowania siedlisk do poszczególnych wariantów dla pakietów 4. i 5. „Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dodatkowym celem było stworzenie zielnika Sekcji Botanicznej.

Ze względu na specyfikę dotychczasowych badań prowadzonych w Sekcji Botanicznej uczestnicy mieli zdecydowanie większe doświadczenie w rozpoznawaniu gatunków roślin leśnych, dlatego pierwszego dnia skupiliśmy się na przeanalizowaniu listy gatunków wskaźnikowych kwalifikujących łąki do poszczególnych wariantów. Kolejnym zadaniem było dokładne zapoznanie się z terenem. W tym wypadku niezastąpiony okazał się dr Andrzej Węgiel, który przygotował trasę pokazującą pobliskie łąki oraz lasy. Dr Węgiel podzielił się również wiedzą z zakresu użytkowania tamtejszych terenów, dzięki czemu uczestnicy mogli zdobyć informacje dotyczące zagospodarowania łąk i pastwisk w ostatnich latach. Te istotne wiadomości pozwoliły na wyodrębnienie cenniejszych fragmentów oraz wizualnej oceny postępu sukcesji na obszarach niezagospodarowanych przez człowieka.

Dzień drugi rozpoczął się podziałem na dwie grupy. Rywalizacja okazała się najlepszym sposobem na motywację do pracy. Zadaniem każdej z ekip było znalezienie oraz oznaczenie jak największej ilości roślin wskaźnikowych. Większość dnia spędziliśmy w terenie, przy pięknej słonecznej pogodzie. Wspólnymi siłami oznaczyliśmy ponad 70 gatunków roślin naczyniowych, z czego ponad 50 trafiło do zbiorów zielnikowych. Drugą połowę dnia przeznaczyliśmy na szkolenie z zakresu znajomości gatunków mszaków. W najbliższej okolicy zebraliśmy i oznaczyliśmy 10 gatunków mchów.

Kolejnego dnia członkowie obozu wybrali się głównym szlakiem Beskidu Wyspowego w kierunku Pasierbieckiej Góry. Trasa prowadziła głównie przez żyzne buczyny. Podczas wędrówki można było podziwiać zbiorowiska roślinne pełne macierzanki piaskowej, przywrotników oraz zadziwiające ilości dziewięćsiłów bezłodygowych. Na trasie podróży znajdowało się również torfowisko wysokie, na którym zebraliśmy kolejne okazy zielnikowe.

Ostatniego dnia przyszedł czas na dokończenie oznaczania gatunków, które wcześniej sprawiły najwięcej problemów. Należało dokładnie sprawdzić jakość okazów, które trafiły do zielnika. Wszyscy wspólnie powtórzyliśmy poznane podczas wyjazdu gatunki roślin. Przyszedł również czas na pakowanie się i powrót do domu, bo niestety wszystko co dobre, szybko się kończy.

W trakcie pobytu w Nowym Rybiu członkowie Sekcji Botanicznej zebrali rośliny, spośród których ponad 100 gatunków trafiło do naszego „służbowego” zielnika, a także znacząco wzbogacili swoją wiedzę. Rośliny łąkowe niecodziennie są przedmiotem zainteresowania leśników, jednak szanujący się botanik powinien być otwarty na rośliny występujące we wszystkich środowiskach.

Podczas trwania obozu nie zabrakło również czasu na wspólne gotowanie, zabawy integracyjne czy długie rozmowy i nocne „wycie do księżyca” przy ognisku, kończące się niejednokrotnie wraz ze wschodem słońca.

Uczestnikami obozu byli: Jan Anuszkiewicz, Natalia Czapiewska, Wojciech Dusza, Piotr Hładczuk, Marek Jaskólski, Weronika Krzyżańska, Natalia Minta, Kacper Oczkowicz , Alicja Szpakowska oraz Jarosław Tyborski.

Ogromne podziękowania należą się Państwu Jolancie i Andrzejowi Węglom za pomoc logistyczną oraz serdeczne i ciepłe przyjęcie w tak urokliwym miejscu, jakim jest „Muchatka” w Nowym Rybiu, gdzie każdy z obecnych mógł poczuć się jak w domu.

 

Natalia Czapiewska
Prezes Sekcji Botanicznej Koła Leśników UP Poznań