Postępy realizacji projektu rozwoju kompetencji na Wydziale Leśnym

Postępy realizacji projektu rozwoju kompetencji na Wydziale Leśnym

Marzec 17, 2015 - 09:01

Z początkiem marca studenci ostatnich semestrów studiów inżynierskich i magisterskich kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przystąpili do kursów zawodowych:  drwala-pilarza, brakarza i arborysty w ramach kolejnej ścieżki wsparcia oferowanej w projekcie pt.: „Zbuduj kompetencje i rozpocznij karierę! Program rozwoju dla Wydziału Leśnego". Powyższy Projekt mający na celu podniesienie kompetencji przyszłych absolwentów Leśnictwa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W przypadku kursów: drwal-pilarz oraz brakarz zostało przeszkolonych łącznie 48 studentów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w niniejszym Projekcie. Realizację zajęć przewidziano w terminie od 27 lutego do 11 marca. Zajęcia teoretyczne odbywały się na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Porażynie, z kolei zajęcia praktyczne realizowane są na terenie Nadleśnictwa Grodzisk.

W przypadku kursu arborystycznego, część teoretyczna szkolenia miała miejsce w sali konferencyjnej Domu Asystenta i Doktoranta „Sadyba”, natomiast część praktyczna odbywa się na terenie Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którego kierownikiem jest dr inż. Tomasz Maliński. Uczestnicy kursu, w sumie 25 studentów Leśnictwa, wspinając się na drzewa przy użyciu technik alpinistycznych wykonują prace związane z pielęgnacją korony drzew oraz sekcyjną ścinką drzew. Kurs trwa do 16 marca 2015 r.

Ponadto studenci ostatnich semestrów studiów inżynierskich i magisterskich kierunku Leśnictwo przez kilka ostatnich miesięcy brali udział w warsztatach kompetencji przedsiębiorczych, a także interpersonalnych i analitycznych, takich jak: Zarządzanie Projektem, Autorozwój, Przywództwo czy Wspomaganie Procesów Decyzyjnych prowadzonych przez doświadczonych trenerów – praktyków biznesu.

Kolejną oferowaną ścieżką wsparcia, planowaną w nadchodzących miesiącach jest kurs AutoCAD i specjalistyczny kurs języka angielskiego „English in Forestry".

Ponadto w kolejnych miesiącach przewiduje się zorganizowanie zajęć praktycznych z pracodawcami z branży leśnej, krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych oraz płatnych staży zawodowych. Każdy kurs oraz warsztaty kończą się uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu.

Oferowane formy wsparcia mają na celu zwiększenie kompetencji zawodowych studentów Leśnictwa dla zwiększenie ich szans na rynku pracy. Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na stronę Projektu: http://www1.up.poznan.pl/zbudujkompetencje.

Paulina Kaczmarek

stat4u