Problemy współczesnego siedliskoznawstwa leśnego

Adres: 
ul. Wojska Polskiego 69
Kod, miasto: 
60-625 Poznań
nr telefonu: 
618487734
nr faksu: 
618487734
Kierownik Studium
Dr inż. Paweł Rutkowski
 
Adres do korespondencji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Studium Podyplomowe "Hodowla Lasu"
Katedra Hodowli Lasu
ul. Wojska Polskiego 69, 60-625 Poznań
 
Informacji udziela:
Mgr inż. Elżbieta Borowiak
tel/fax 61/8487734