Nauka

Z cyklu publikacje naszych pracowników – Autumn migration of immature Red Kites Milvus milvus from a central European population

Październik 11, 2019 - 08:33

Autorzy wykazali, że głównymi miejscami zimowania badanej grupy ptaków pochodzących z Wielkopolski jest Francja i Hiszpania. Ukazali też nieznany dotychczas szlak migracyjny w kierunku zachodniej Grecji. Praca pokazuje kluczowe w ochronie gatunku znaczenie najważniejszych miejsc związanych z migracją - zimowisk i miejsc postojowych. Wśród stwierdzonych zagrożeń, które w znaczący sposób wpływają na stan populacji wykazano kolizje z liniami elektroenergetycznymi średnich napięć (ponad 1/4 padłych ptaków) oraz trucie na zimowiskach.

Z cyklu publikacje naszych pracowników -The water absorbability of beech (Fagus sylvatica L.) and fir (Abies alba Mill.) organic matter in the forest floor

Październik 08, 2019 - 09:16

Poziomy organiczne gleb leśnych, zawierające znaczne ilości martwej materii organicznej cechuje podwójna kapilarność: między cząsteczkami oraz wewnątrz nich. W pracy postawiono hipotezę, że czas potrzebny do wypełnienia wodą kapilarności wewnętrznej materii organicznej zależy od jej pochodzenia botanicznego oraz stopnia rozkładu. Eksperyment przeprowadzono na materii organicznej w różnym stopniu rozkładu, pochodzącej z różnowiekowych, górskich drzewostanów bukowych (Fagus sylvatica L.) i jodłowych (Abies alba Mill.).

Fotochemia i wydajność antyoksydacyjna żeńskich i męskich osobników Taxus baccata L. przystosowanych do różnych warunków pokarmowych wzrostu – publikacja w Frontiers in Plant Science

Maj 07, 2019 - 07:56

Przyjęliśmy hipotezę, że większy wysiłek reprodukcyjny żeńskich osobników cisa będzie związany z niższą wydajnością procesów fotochemicznych fotosyntezy i większą aktywnością enzymów antyoksydacyjnych. Różnice między płciami będą zmieniać się wraz z porami roku i  wzrosną w warunkach deficytu substancji odżywczych.

Aktywność żerowania nietoperzy w gospodarczych lasach sosnowych – publikacja w European Journal of Forest Research

Kwiecień 05, 2019 - 07:23

 

Nasze badanie przeprowadzone zostały w latach 2013-2014 w trzech kompleksach leśnych zachodniej Polski: Puszczy Drawskiej, Puszczy Noteckiej i w Borach Dolnośląskich. Nocną rejestrację aktywności nietoperzy przeprowadzono przy użyciu szerokopasmowych detektorów ultrasonicznych Pettersson D1000 w czterech fazach rozwojowych drzewostanów sosny zwyczajnej: zręby, uprawy (2-5 lat), drzewostany średniowiekowe (41-60 lat) i drzewostany dojrzałe (> 80 lat).

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka
stat4u