Uwaga ruszył nabór na studia podyplomowe

Uwaga ruszył nabór na studia podyplomowe

Wrzesień 21, 2017 - 11:55

Informujemy, że  na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu trwa nabór na dwusemestralne  studia podyplomowe, których dotychczasowe  edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem i uznaniem.

- Zarządzanie przedsiębiorstwem w leśnictwie i ochronie przyrody”.  Zajęcia w ramach poszczególnych przedmiotów mają na celu przede wszystkim przekazanie słuchaczom aktualnego stanu wiedzy na temat organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz metodach i narzędziach możliwych do zastosowania
w praktyce gospodarstwa leśnego i ochronie przyrody;

-   „Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych”.  Oferowany w przystępnej formie (zwłaszcza leśnikom – niefinansistom) zasób  danych i  informacji może pomóc słuchaczom uzyskać wiedzę  
w zakresie skutków prawnych  i finansowych codziennych zdarzeń rzeczowych powstających w ich pracy zawodowej;

-  Podstawy gospodarki leśnej skierowane do absolwentów  studiów wyższych kierunków nieleśnych, którzy  chcieliby  zapoznać  się z problematyką  gospodarki leśnej i tym samym poszerzyć swoje kwalifikacje. Ich ukończenie ułatwia również  przyjęcie na drugi stopień studiów kierunku Leśnictwo.

Realizacja  zakładanych efektów kształcenia  powyższych studiów umożliwi słuchaczom poszerzyć  kompetencje zawodowe.

Ze szczegółami dotyczącymi studiów można się zapoznać  stronie Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w zakładce „Studia podyplomowe”.