Współpraca Technika Leśne

3 kwietnia 2013 roku Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego  w Poznaniu podpisał umowy o współpracy z trzema  Technikami Leśnymi i dwoma Zespołami Szkół Leśnych.

W spotkaniu wzięli udział:

W spotkaniu udział wzieli także pracownicy Wydziału Leśnego, którzy koordynować będą współpracę:

  • mgr inż. Marlena Baranowska-Wasilewska,
  • dr inż. Robert Korzeniewicz,
  • dr inż. Jakub Glura,
  • dr inż. Grzegorz Górecki,
  • dr inż. Artur Chrzanowski.

3 kwietnia  2014 r. została podpisana umowa o współpracy z kolejną szkołą. Dokument podpisał Dziekan Wydziału Leśnego prof. dr. hab. Romana Gornowicz i Dyrektor  Zespołu Szkół w Tułowicach mgr. Adam Sinicki. Na koordynatora został powołany dr inż. Grzegorz Rączka z Katedry Urządzania Lasu.

W ramach współpracy Wydziału Leśnego z Szkołami  strony podejmują zobowiązanie organizowania zajęć dla młodzieży sprzyjających  pełnemu rozwojowi i lepszemu przygotowaniu do kontynuowania nauki w ramach uczelni wyższej. Współpraca oparta będzie na wizytach pracowników Wydziału Leśnego w szkołach leśnych i prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz wykładów otwartych celem promowania oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

 

 

stat4u